Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Magyar Radiológusok Társasága

Society of Hungarian Radiologists

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Preambulum

Magyar Radiológusok Társasága mint Adatkezelő
(Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 78/a.;
Honlap: socrad.hu;
Elektronikus levélcím: radiologia@socrad.hu;
Telefonszám: +36-/
) valamennyi adatkezeléssel megbízott alkalmazottja és tisztségviselője kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelme és tisztességes kezelése érdekében.

Az adatkezeléssel érintett honlapok: az adatkezeléssel érintett honlapok változhatnak, az ADATKEZELŐ fenntartja a jogot, hogy az alábbi listát egyoldalú értesítéssel bármikor módosítsa:

socrad.hu

 1. A jelen tájékoztatóban foglaltak bemutatása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy egyes adatkezelési célok szerint Ön előzetesen meggyőződön a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, így köztük:
  1. az adatkezelés céljáról;
  2. az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
  3. az adatkezelés jogalapjáról;
  4. a kezelt adatok köréről;
  5. az adatkezelés időtartamáról;
 2. Mindezeken túlmenően felvilágosítást nyújtunk a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, és az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről, illetve az egyéb fontos információkról.
 3. A Társaságunk által folytatott, Önt érintő adatkezelések:
  1. Tagsággal kapcsolatos adatai kezelése (azonosításhoz, valamint tagdíjfizetéséhez kapcsolódó adatok
  2. Tájékoztatást szolgáló adatkezelés (elektronikus és postai levelezési címek kezelése és használata)
 4. Tájékoztatjuk Önt a webhely adatgyűjtési és használati módjairól technikai megközelítésben
 5. Értelmező rendelkezéseket gyűjtöttünk össze az Ön számára
 6. Alapelvek összegzése, melyek alapján kezeljük adatait

Részletesen

 • Az adatkezelés céljáról

  Mi az adatkezelés célja?

  A tagi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a tag beazonosítása, továbbá a kapcsolattartás.

  Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó személye?

  Társaságunk adatkezelőként kizárólagosan felel Ön felé, egyúttal tájékoztatjuk, hogy adatfeldolgozókat veszünk igénybe.

  A honlap neve

  socrad.hu

  Az érintett cég neve (székhelye)

  IntelliMed Hungária Kft.
  (2092 Budakeszi, Hajós u. 5.)

  Az érintett cég pozíciója (adatfeldolgozó, adattovábbítás címzettje)

  adatfeldolgozó

  Mi az adatkezelés jogalapja?

  Társaságunk az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult. [Infotv. 5.§ (1) a), 2011. évi CXXII. törvény]

  Milyen adatokat kezelnek rólam?

  Az Ön azonosításához szükséges adatokat (név, születési hely, idő) kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (lakcím, munkahely cím, telefonszám) szakmai képzettségéhez, jogosultság ellenőrzéshez kapcsolódó tanulmányi és szakképzettségi adatait (pl. orvosi pecsétszám), továbbá, amennyiben ehhez hozzájárult, úgy az Ön fényképét. A tagsági szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges internetes felhasználó fiókszolgáltatás. A kezelt adatait önkiszolgáló módon, teljes körűen, online, a tagsági fiókjában bármikor megtekintheti, módosíthatja, adathordozás céljából exportálhatja, vagy akár kezdeményezheti teljes törlésüket is.

  Meddig kezelik ezeket az adataimat?

  Az Ön adatait Társaságunk mindaddig kezeli, ameddig Ön nem kéri azok törlését. Tagjaink esetében Társaságunk közgyűlése határozatot hozhat az Ön kizárásáról, mely adatai törlését is maga után vonja (pl. tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy az Alapszabályban meghatározott esetekben). Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatai kezelésének megszüntetést, törlését kéri, úgy társasági tagsága is megszűnik.

  A honlapunkon történt regisztráció vagy személyesen a Társaságunk valamely rendezvényén történt önkéntes hozzájárulás. [Infotv. 5.§ (1) a)]

  I.3. „Társasági e-mail körlevél, e-Hírlevél”

  I.3.1. Mi az adatkezelés célja?

  Társaságunk tagjainak tájékoztatása, a társaság céljainak és szolgáltatásainak népszerűsítése, Társaságunk ismertségének növelése, Társaságunkkal kapcsolatban álló partnerek szakmai és marketing információinak szabályozott formában történő kommunikációja tagjaink és regisztrált felhasználóink felé. Jogosulatlan, harmadik félnek nem továbbítunk adatot, kisorúak adatait nem kezeli a Társaság.

  I.3.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

  Társaságunk adatkezelőként kizárólagosan felel Ön felé, egyúttal tájékoztatjuk, hogy adatfeldolgozókat veszünk igénybe.

  Az érintett cég neve (székhelye)

  IntelliMed Hungária Kft.
  (2092 Budakeszi, Hajós u. 5.)

  Protopmail Zrt.
  (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.)

  Az érintett cég pozíciója (adatfeldolgozó, adattovábbítás címzettje)

  adatfeldolgozó

  adatfeldolgozó
  (IntelliMed alvállalkozó)

  I.3.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

  Társaságunk kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Társaságunk az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse. [Grtv. 6.§ (1), 2008. évi XLVIII. tv.]

  I.3.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

  Az Ön neve, szakképesítése, elektronikus levélcíme (e-mail cím).

  I.3.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

  Az Ön adatainak „Társasági e-mail körlevél, e-Hírlevél” céljából történő kezelése azt követően kezdődik, amikor ehhez az I.3.3. pontban meghatározott módon hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását indokolás és korlátozás nélkül bármikor visszavonhatja önkiszolgáló módon, bejelentkezve az online tagnyilvántartásban az Ön Tagi adatlapjára. Ezen túl, Társaságunk központi irodájában, vagy székhelyén személyesen, postai úton küldött levél vagy a Magyar Radiológusok Társasága központi e-mail címe elektronikus levélcímre küldött e-mail útján. Javasolt és leggyorsabb mód az az önkiszolgáló módon történő hozzájárulás visszavonás.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim (II.1.-II.4.) és a jogorvoslati lehetőségek. (II.5.)

  II. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim (II.1.-II.4.) és a jogorvoslati lehetőségek. (II.5.)

  II.1. Szeretnék tájékoztatást kérni a rólam kezelt adatokról. Hova fordulhatok?

  Amennyiben a Társaságunk általi fentebb meghatározott adatkezelésével kapcsolatban bármilyen további kérdése merülne fel, úgy a Preambulumban megadott elérhetőségeken készségesen fogadjuk megkeresését.

  Elsődlegesen kérjük, hogy írásban tegye fel kérdéseit, mivel telefonon legfeljebb általános tájékoztatást áll módunkban adni.

  A kérdéseinek kézhezvételét követően a leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül írásban közérthető formában tájékoztatjuk.

  II.2. Hibásak a rólam kezelt adatok. Mit tehetek?

  Ilyen esetben kérjük, forduljon Társaságunkhoz, és helyesbítjük adatait amint a valóságnak megfelelő adat Társaságunk rendelkezésére áll, vagy önkiszolgáló módon adatait bármikor módosíthatja az online tagnyilvántartásban.

  II.3. Szeretném kérni az adataim zárolását vagy törlését. Mit tehetek?

  Amennyiben úgy dönt, hogy a Társaságunk a jövőben az Ön adatait ne kezelje:

  • forduljon hozzánk és kérelmére töröljük azokat
  • tagnyilvántartásunkban kezelt adatai zárolását, törlését, bármikor, közreműködésünk nélkül, önkiszolgáló módon, tagi adatlapján is kezdeményezheti, illetve
  • az adathordozhatóság elvét szem előtt tartva, exportálhatja azokat, számítógéppel olvasható formátumba

  Ezen túlmenően Társaságunk köteles törölni az Ön személyes adatait,

  • amennyiben azok kezelése jogellenes,
  • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

  II.4. Szeretnék tiltakozni az adataim kezelése ellen. Mikor van erre lehetőségem és milyen formában tehetem meg?

  Lehetősége van tiltakozni az adatai kezelése ellen. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a kérelem benyújtását követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk a kérelmét, döntést hozunk, és minderről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelme megalapozott az adatkezelést megszüntetjük, az adatait zároljuk, majd a feltételek megléte esetén véglegesen töröljük. Vannak olyan adatok, amit Társaságunk nem törölhet, mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell (pl. számviteli bizonylatok).

  II.5. Hova fordulhatok jogorvoslatért?

  Amennyiben úgy gondolja, hogy a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatosai jogai sérültek, úgy több lehetősége is van.

  Kérjük és javasoljuk, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál.

  Hatósági jogérvényesítés

  Panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Egyéb fontos információk

  III.1. Adatbiztonság

  Társaságunknál az adatkezeléssel megbízott személyek kiemelt figyelmet fordítanak az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelme és biztonsága érdekében. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be (informatikai és fizikai adatvédelem, adatkezeléssel megbízott személyek kijelölése, számukra felkészítés, oktatás biztosítása), amelyek nélkülözhetetlenek az Ön adatainak sérthetetlensége, biztonsága, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozása kapcsán.

  III.2. Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak kezelését az alábbi jogszabályok szerint kezeljük, vagy kezelhetjük

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; (Infotv.)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

  III.3. Adatvédelmi incidensek kezelése

  Az adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, lehetőség szerint a tudomásra jutástól számított legkésőbb 72 órán belül bejelentjük az adatvédelmi felügyeleti hatóságnak, a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) részére.

  Ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a bejelentés mellőzhető. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az érintettet tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat. Az érintettek tájékoztatásáról az ésszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa adott útmutatást.

 • A webhely adatgyűjtési és használati módjai technikai megközelítésben

  IV. 1. Adatbázisokban tárolt adatok

  A webhely mögött álló kiszolgáló infrastruktúrában adatai fizikai és logikai adatvédelemmel ellátott, különböző elveken alapuló ún. adatbázisokban tárolódnak. Adatai más adatokkal együtt strukturált adatok összességét eredményezik, amelyeket tárolásukra, lekérdezésükre, szerkesztésükre, összefoglalóan szervezésükre alkalmas szoftvereszközökkel kezelünk.

  IV.2. Cookie-k

  A webhelyen alkalmazott cookie-k segítségével biztosítható pl. a regisztrációs folyamat egységessége vagy a webhely testreszabhatósága. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a weblap kiszolgálója helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére. A cookie egyedi módon a felhasználó számítógépének van kiosztva, és csak az adott cookie-t kiadó tartományban található webkiszolgálók olvashatják azt.

  Az egyik legfontosabb céljuk az, hogy gyorsabbá tegyék a böngészést. Ha például testre szab egy webhelyet, vagy annak lapjain tallóz, a cookie a következő látogatásig megőrzi a webhely számára az adott felhasználóra jellemző információt. Ez egyszerűsíti a megfelelő tartalom célba juttatását, megkönnyíti a böngészést, stb. Amikor legközelebb visszatér a webhelyre, a korábban megadott információ visszakereshető, így egyszerűen igénybe veheti a korábban testreszabott beállításokat.

  A cookie elküldéséhez rendszerünk webes jelküldést, más néven műveletcímkéket (tiszta GIF-technológiát) vesz igénybe. A technológia összesített statisztikai adatokat gyűjt a webhely látogatottságáról (például azt, hogy hány látogató kattint valamely weblap, hírlevél legfontosabb elemeire, köztük hivatkozásaira vagy grafikus elemeire). Adatkezelő megoszt anonim összesített statisztikai adatokat partnereivel.

  Meghatározhatja azt is, hogy elfogadja vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is. Ha úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, nem használhatja ki teljes mértékben az interaktív szolgáltatásokat, sem ezen, sem más webhelyen.

  IV.3. Webes jelzők használata

  A weblap tartalmaz webes jelzőnek használt képeket (web-beacon) 1 képpontból álló GIF-fájlokat -, melyek az adott lapok látogatóinak megszámlálására használatosak. A webes jelzőket helyezünk el az e-Hírlevelekben annak megállapítása céljából, hogy az üzenetet megnyitották-e és/vagy eleget tett-e a felhasználó a benne foglalt felhívásnak.

  Egyes jelzőket külső szolgáltatók helyeztek el (pl. Google Analytics, ProtopMail), elősegítendő a kampányaink vagy e-mailes kommunikációnk hatékonyságának meghatározását.

  Ezen webes jelzők segítségével állandó cookie-t is elhelyezhetnek a számítógépen, hogy bizonyos weblapok ismételt meglátogatása, illetve e-mailek újbóli megnyitása esetén felismerhesse az Ön számítógépét és ezen lapok megtekintésére vonatkozó anonim információkat állíthasson össze. Webhelyünk tiltja a webes jelzők személyes adatok gyűjtésére vagy elérésére való használatát.

  IV.4. Egyéb adatgyűjtési módszerek

  A webhely a HTTP header és IP csomag elemzés módszerét is használja a látogatói szokások, illetve kommunikációnk hatékonyságának növelésére. A rendszer a gyűjtött statisztikai adatokból további elemzéseket, számításokat végez, melynek eredményeképpen megállapítható az egyedi látogatók, bejelentkezett oldal-letöltések és egyéb webes használati mutatók pontos értéke.

  IV.5. IntelliMed ID használata

  A webhely részben az IntelliMed ID szolgáltatás segítségével biztosítja a bejelentkezést és a regisztrációs szolgáltatásokat. IntelliMed ID-val történő bejelentkezéshez meg kell adnia e-mail címét és jelszavát. Ugyanezen ID bejelentkezési információval érhet el számos más, IntelliMed ID szolgáltatásban részt vevő webhelyet és szolgáltatást. Az IntelliMed ID használatával lehetséges többek között az is, hogy ha valaki pl. egyszerre több olyan szakmai társaságnál, szervezetnél is tag, vagy regisztrált felhasználó, mely web-rendszereket ugyanaz a Szolgáltató (IntelliMed Hungária Kft., Adatfeldolgozó) biztosítja, mint webhelyünket, úgy Ön - a saját döntése alapján - akár más webhelyen is használhatja az itt használatos felhasználónév/jelszó kombinációját, így kevesebbet, vagy csak egyet kell megjegyeznie. E szolgáltatás használatával Ön más Adatkezelők (más Szakmai Társaságok) számára is engedélyezi adatai kezelését.

 • Értelmező rendelkezések

  Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvényben szerepelnek, az Információs törvény esetleges módosítása következtében az ADATKEZELŐ fenntartja magának a jogot az alábbi rendelkezések egyoldalú módosítására:

  Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

  Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

  Különleges adat: a) faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

  Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

  Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

  ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

  Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

  Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

  Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

  Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

  Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

  Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az ADATKEZELŐ-vel vagy az adatfeldolgozóval.

  EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

  Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

  Az alábbi rendelkezések az Ekertv-ben szerepelnek: Elektronikus hirdetés: bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy – a beszédcélú telefonhívás kivételével – elektronikus hírközlés útján közölt: a) a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti reklám, vagy b) b) társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás.

  Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám). Az alábbi értelmező rendelkezés a Ptk-ban szerepel: Kiskorú: aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.

 • Alapelvek

  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az ADATKEZELŐ rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléseink mindenkori jogszerűségének biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk adatkezelési tájékoztatónkat. A vonatkozó jogszabályok módosítása esetén a tájékoztató megfelelő módon történő aktualizálásáról gondoskodunk. A változásokról rendezvényeinken, honlapunkon, elektronikus hírleveleinkben tájékoztatjuk Önt.

Tisztelettel,
Magyar Radiológusok Társasága

Jelen adatkezelési tájékoztató verziószáma: v.2.1 (2018.05.08.)

Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31